Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Δικηγόροι, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι θα προσφύγουν στο ΣτΕ κατά του Μνημονίου.


Ο ΔΣΑ με νεώτερη ανακοίνωση θα ενημερώσει για «τη συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς οι διατάξεις του Μνημονίου είναι ένα θέμα, που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία και εκ του λόγου αυτού, αποτελεί υποχρέωση όλων μας να συνδράμουμε στην κατεύθυνση υπεράσπισης του κράτους δικαίου, με σεβασμό στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα»


Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Πολιτών Ανατολικής Αττικής, μετά την πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συντάσσεται, τόσο με αυτή, όσο και με κάθε άλλη προσπάθεια ανατροπής του μνημονίου μέσα από νόμιμες διαδικασίες.


Επιπρόσθετα, η αμφισβήτηση των διατάξεων του Μνημονίου υπαγορεύεται από την ανάγκη υπεράσπισης και σεβασμού σταθερών και αξιών, που έχει αναδείξει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Δελτίο Τύπου (28/6/2010)


HTML clipboard
Πραγματοποιήθηκε σήμερα νέα σύσκεψη στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μεταξύ του Προέδρου αυτού και των εκπροσώπων της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) και της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), με σκοπό την οριστικοποίηση των δικαστικών ενεργειών, στις οποίες θα προβούν ο ΔΣΑ και οι Οργανώσεις, κατά των επιμέρους διατάξεων του Μνημονίου.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα 21-6-2010 και της διεξοδικής μελέτης του θέματος, αποφασίστηκε η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των εκτελεστικών του Μνημονίου διατάξεων καθώς και η προσβολή όλων των διοικητικών πράξεων, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν προς εφαρμογή του.

Οι αιτήσεις ακυρώσεως θα συνταχθούν από εξειδικευμένους στο εργατικό, διοικητικό και ευρωπαϊκό δίκαιο δικηγόρους, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, κ. Γεωργίου Κασιμάτη.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναλαμβάνει την παρούσα πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας την σημασία του κοινωνικού και επιστημονικού του ρόλου, με σκοπό την εν γένει προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των θιγόμενων πολιτών και κοινωνικών ομάδων, που πλήττονται από τις διατάξεις του Μνημονίου. 'Aλλωστε, η αμφισβήτηση των διατάξεων του Μνημονίου υπαγορεύεται από την ανάγκη υπεράσπισης και σεβασμού σταθερών και αξιών, που έχει αναδείξει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για τη συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς οι διατάξεις του Μνημονίου είναι ένα θέμα, που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία και εκ του λόγου αυτού, αποτελεί υποχρέωση όλων μας να συνδράμουμε στην κατεύθυνση υπεράσπισης του κράτους δικαίου, με σεβασμό στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

HTML clipboard

Δελτίο Τύπου (21/6/2010)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό τον Πρόεδρο του ΔΣΑ κ. Δημήτρη Παξινό, τον Αντιπρόεδρο κ. Θεόδωρο Σχινά και τον Αντιπρόεδρο κ. Δημήτρη Βερβεσό, συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΑΔΕΔΥ κ.κ. Σπ. Παπασπύρου και Ηλ. Ηλιόπουλο και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων, κ. Π. Βαβουγιό καθώς και τους κ.κ. Χ. Βουρδούκη και Σ. Αντωνόπουλο, με θέμα την προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο δημόσιο ευρύτερο τομέα και των συνταξιούχων, μετά την περικοπή μισθών και συντάξεων αντίστοιχα, σε εκτέλεση των δεσμεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γιώργος Κασιμάτης και νομικοί επιστήμονες, με ειδίκευση στο εργατικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Μετά ταύτα, οι φορείς αποφάσισαν να συσταθεί ομάδα νομικών, με τη συμμετοχή ειδικευμένων δικηγόρων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του ομότιμου Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεωργίου Κασιμάτη, προκειμένου να εξετασθούν και να καθορισθούν στη συνέχεια οι δικαστικές πρωτοβουλίες, που θα αναληφθούν σε σχέση με τα μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας, που θίγουν το σύνολο των εργαζομένων, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους.

Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε, ότι οι διατάξεις του ν. 3845/2010, πάσχουν τυπικής και ουσιαστικής συνταγματικότητας, προσβάλλουν το λεγόμενο «κοινωνικό κεκτημένο» και ανατρέπουν τις θεσμικές εγγυήσεις, που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στη συνταξιοδότηση. Προσθέτως, οι εν λόγω διατάξεις έρχονται σε αντίθεση τόσο με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου όσο και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της Ελλάδος, με την εγκυρότητα και την επιστημονική του βαρύτητα, τίθεται επικεφαλής της εν λόγω πρωτοβουλίας, με σκοπό να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των μελών της ελληνικής κοινωνίας από την κατάφωρη προσβολή που συντελείται, με την εισαγωγή εκτεταμένων δυσμενών για το κοινωνικό σύνολο μέτρων.