Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

25 και 26.10.2007 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑ


Συζήτηση με πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού – Επιστημονικού Συνδέσμου Παλλήνης

Χείμαρρος αντιδράσεων στην τσιμεντοποίηση του κτήματος Καμπά

To θέμα της ανέγερσης του εμπορικού κέντρου στη θέση του κτήματος Καμπά απασχολεί τις το­πικές αρχές και τους πολίτες της περιοχής τα τε­λευταία δέκα χρόνια. Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτι­κού Συμβουλίου στις 17 Ιουλίου με πρωτοβου­λία του δημάρχου Παλλήνης κ. Σπύρου Κωνσταντά, τα στελέχη της ενδιαφερόμενης εταιρεί­ας παρουσίασαν τη μελέτη κατασκευής του εμπορικού κέντρου ενώπιον του νομάρχη Ανατολικής Ατ­τικής κ. Λεωνίδα Κουρή, νομαρχιακών συμβού­λων και εκπροσώπων φορέων της πόλης και τα πνεύματα οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο αφού σύμφωνα με τις οργανώσεις και τους πολίτες της περιοχής οι αρνητικές επιπτώσεις από μια τέτοια ανάπτυξη θα είναι τεράστιες και άμεσα εμφανείς.

Β. Οικονόμου:

Να ενημερωθούν οι κάτοικοι

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλης Οικονό­μου καταθέτοντας τη δική του άποψη για το θέ­μα στην προχθεσινή συνάντηση εξέφρασε την αντίθεση του στη δημιουργία τέτοιας ζώνης α­νάπτυξης στην περιοχή. Στη συνέχεια υποστήρι­ξε πως σε ένα τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να υ­πάρξει από παντού ενιαία δράση χωρίς κομμα­τικές διαφορές και τόνισε την ανάγκη για ενημέ­ρωση και κινητοποίηση των κατοίκων της πε­ριοχής.

Ντ. Βρεττός:

Αναγκαία η πολιτική βούληση

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ντίνος Βρεττός κά­νοντας μια αναφορά στα μεγάλα κτήματα και στον προορισμό που έχουν πρότεινε να υπάρ­ξει πολιτική βούληση της Τοπικής Αυτοδιοίκη­σης καθορίζοντας τη μοίρα αυτών των κτημά­των καταθέτοντας προτάσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στον οργανισμό της Αθήνας.

Χ. Δαμάσκος:

Γενικές οι απαντήσεις της εταιρείας

Ο αντινομάρχης κ. Δαμάσκος αναφέρθηκε στις ενέργειες της νομαρχίας για το συγκεκριμένο θέμα και στο χαρακτηρισμό της έκτασης του κτήματος Καμπά. Ο κ. Δαμάσκος έκανε λόγο για τα εννιά γραπτά ερωτήματα που έθεσε η νο­μαρχία στην εταιρεία τονίζοντας ότι οι απαντήσεις που έλαβαν ήταν γενικές χωρίς να μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων. Κατόπιν έδωσε έμφαση στα τεχνικά θέματα της μελέτης χαρακτηρίζοντάς τα μέγιστης σημασίας αφού το εμπορικό κέντρο έχει στόχο να εγκατασταθεί σε μια περιοχή που δεν έχει ολοκληρωθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός.

Δ. Μπαρούτας:

Ανατρέπονται τα δεδομένα της περιοχής

Ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Δημοσθένης Μπαρούτας έκανε λόγο για μια τέλεια ανατροπή της περιοχής λέγοντας ότι τα πάντα στα Μεσόγεια αλλάζουν με ένα κακοποιημένο τρόπο. Για την ανέγερση του εμπορικού κέντρου στη θέση Καμπά υποστήριξε πως το θέμα έχει τρεις προσεγγίσεις, η πρώτη είναι το να υλοποιηθεί η κατασκευή του εμπορικού κέντρου, η δεύτερη είναι αυτή που λέει ότι ούτως ή άλλως θα γίνει οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουν συζητήσεις με την εταιρεία για να δουν ποιο μπορεί να είναι το κέντρο και η τρίτη είναι αυτή που το απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο κ. Μπαρούτας είπε ότι όλοι θα πρέπει να μιλήσουν καθαρά με ποιες από τις τρεις προσεγγίσεις τάσσονται. Μιλώντας για τον ίδιο τόνισε ότι τάσσεσαι στην κατηγορηματική α­πόρριψη της υλοποίησης του εμπορικού κέντρου καταθέτοντας και την πρότασή του για σοβαρή στόχευση και συντονισμό ώστε να αποτραπεί η απόφαση της χωροθέτησης του μεγα­θήριου.


Ν. Σιεφανίδης:

Πολιτικές ευθύνες

Ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Νίκος Στεφανίδης μίλησε για τις πολιτικές ευθύνες του θέματος και τη στρατηγική πολιτική που ασκείται στις περιοχές των μεσογείων προκαλώντας παρέμβα­ση από το νομαρχιακό σύμβουλο κ. Δαμάσκο που δήλωσε πως αν η συζήτηση πολιτικοποιηθεί θα αναγκαστεί να αποχωρήσει αφού χάνεται η ουσία. Ο κ. Στεφανίδης συνέχισε το λόγο του λέγοντας πως η επένδυση κάποιων ανθρώπων για καλύτερη ποιότητα ζωής στα Μεσόγεια έρχεται σε σύγκρουση με την επένδυση κάποιων άλλων που έχουν απώτερο σκοπό το χρήμα.

Ι. Στεργίου:

Αντίθεση στην ανέγερση εμπορικού κέντρου

Η νομαρχιακή σύμβουλος κ. Στεργίου εξέφρα­σε αρχικά τη δυσαρέσκειά της για την απουσία πολλών νομαρχιακών συμβούλων από τη συνάντηση λέγοντας ότι σε ένα τέτοιο θέμα υψίστης σημασίας για την ποιότητα ζωής των πολι­τών δεν χωράει περιφρόνηση. Στη συνέχεια ξε­καθάρισε τη θέση της ίδιας και της παράταξής της τονίζοντας ότι είναι αντίθετη στην ανέγερση του εμπορικού κέντρου αλλά; Και σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατασκευή. Κλείνοντας έκανε αναφορά στον χαρακτηρισμό της έκτασης λέγοντας ότι ούτε συνεργείο αυτοκινήτων δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αγροτική περιοχή, πόσο μάλλον ένα τέτοιο εμπορικό κέντρο.


Χρ. Ντούρος:

Πάρκο το κτήμα Καμπά

Ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Ντούρος μιλώ­ντας για εφικτές προτάσεις που θα πρέπει να κατατίθενται έθεσε τη δική του πρόταση για το κτήμα Καμπά υποστηρίζοντας ότι ένα πάρκο πόλης στη θέση αυτή θα ήταν το ιδανικό αφού δεν θα υποβαθμίζει το περιβάλλον.

Κ. Μετοχιάτη:

Προέχει η υγεία των κατοίκων

Η νομαρχιακή σύμβουλος κ. Καλλιόπη Μετο­χιάτη τάχθηκε κατά της υλοποίησης του εμπορι­κού κέντρου τονίζοντας ότι προέχει η υγεία των κατοίκων.

Χρ. Φράγκου:

Να διατηρηθεί ο χώρος

Η νομαρχιακή σύμβουλος κ. Χρ. Φράγκου υπο­στήριξε πως ο χώρος του κτήματος θα έπρεπε να διατηρηθεί και εξέφρασε την άρνησή της στην κατασκευή οποιασδήποτε παρόμοιας μορφής "ανάπτυξης" στην περιοχή. Επίσης δεσμεύτηκε να καταθέσει τις απόψεις της στο Νομαρχιακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 29 0κτωβρίου αφού, όπως είπε, πρόθεσή της ήταν να ακούσει πρώτα τους κατοίκους της περιοχής.

Θ. Γκοτσόπουλος:

Τρία επίπεδα του προβλήματος

Ο δημοτικός σύμβουλος και τέως δήμαρχος Παλλήνης κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος μίλησε για τα τρία επίπεδα του προβλήματος, το πολιτικό, το νομικό και το περιβαλλοντικό, κάνοντας αναφορά και στην «περίεργη ιστορία του

ΠΟΑΠΔ» όπως τη χαρακτήρισε που πραγματο­ποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο κ. Γκοτσόπουλος στη συνέχεια έκανε μια αναδρο­μή στις προηγούμενες προσπάθειες για πολεο­δόμηση του Καμπά και στις ενέργειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γ. Σμέρος:

Να τοποθετηθούν ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ

Ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην δήμαρχος κ. Γιώργος Σμέρος τόνισε ότι αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να υπάρξουν απόψεις και προτάσεις και κατόπιν εξιστόρησε το χρονικό του κτήματος Καμπά και τον τρόπο που οι εκτάσεις έφτασαν να βρίσκονται στα χέρια των επενδυτών. Κλείνοντας το λόγο του ανα­φέρθηκε στην ΚΕΔΚΕ και στην ΕΝΑΕ λέγοντας ότι είναι οι επίσημοι σύμβουλοι της κοινωνίας και απείχαν σε αυτές τις αποφάσεις.

Οι απόψεις των πολιτών

Απόψεις και προτάσεις ακούστηκαν και από εκπροσώπους των κοινοτήτων Ανθούσας και Πι­κερμίου, από δημοτικούς συμβούλους της Παλλήνης αλλά κυρίως από προέδρους και μέ­λη των σωματείων της περιοχής, όπως ο κ. Θεόδωρος Σταματίου που προέδρευε και της συζήτησης, ο κ. Δημήτρης Κοτρώνης, ο κ. Φώτης Φωτίου, ο κ. Καπετανάκης, η κ. Καρατάσου, ο κ. Τιλκιτζής και πολλοί άλλοι που εξέφρασαν την αντίθεση τους στην κατασκευή του εμπορι­κού κέντρου, επικεντρώνοντας τα επιχειρήματά τους στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και στην πο­λιτιστική σημασία του κτήματος Καμπά. Με το τέλος των ομιλιών όλων των εκπροσώ­πων, ο πρόεδρος κ. Σταματίου τόνισε ότι ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Νικόλαος Καντερές και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Εύη Χριοτοφιλοπού­λου εξέφρασαν την πρόθεσή τους να παραβρε­θούν στη συνάντηση αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν τα κατάφεραν.

Αποφάσεις για τΐς μετέπειτα ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από την Τοπική Αυτοδιοί­κηση θα ληφθούν μετά τη συνέλευση του Δη­μοτικού Συμβουλίου Παλλήνης και του Νομαρ­χιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής την ε­πόμενη εβδομάδα.

Το ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ θα βρίσκεται εκεί για να σας ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη του θέματος.

ΓΙΩΤΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ