Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Συνεδρίαση μελών Γενικού Συμβουλίου. Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου στις20:30

Καλούνται τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου στις 20:30 σε ειδική Συνεδρίαση με θέμα :

Ο ρόλος μέσα από την συμμετοχή μελών του Αναπτυξιακού & Επιστημονικού Συνδέσμου Πολιτών Ανατολικής Αττικής στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.

Στην Συνεδρίαση θα διαμορφωθεί επιστολή η οποία και θα σταλεί στον τοπικό τύπο.

Τόπος συνάντησης τα γραφεία του Συλλόγου "Γρηγόρης Λαμπράκης"

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Κ. Ρίπης Οδ. Ρομπάκης