Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΜαζί με το σφαγιασμό των μισθών, των συντάξεων και των επιδομάτων (ανεργίας, προνοιακών κτλ), την αύξηση των ορίων ηλικίας, το ξεπούλημα  της δημόσιας περιουσίας, τις απολύσεις υπαλλήλων, την κατάργηση του συνόλου σχεδόν των εργασιακών δικαιωμάτων στον ιδιωτικό τομέα, μέτρα που οδηγούν την  οικονομία της χώρας μας σε  διαρκή αύξηση της ύφεσης, το νέο Μεσοπρόθεσμο περιλαμβάνει μία σειρά ρυθμίσεων που αφορούν στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση , που είναι όχι μόνο αντισυνταγματικές και αντίθετες σε μία σειρά διεθνών κειμένων, δεσμευτικών για τη χώρα μας, καθώς και στην πάγια νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων μας, αλλά και διαλυτικές για το σύνολο του κοινωνικού ιστού.
Χειρότερες, βέβαια, είναι και οι  ρυθμίσεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου για τους ΟΤΑ. Αναλυτικά :
1ον. Αναστέλλονται οι προσλήψεις και οι διορισμοί υπαλλήλων κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. στους ΟΤΑ.
2ον. Θεσπίζεται Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το οποίο παρά την επιλογή της χρήσης του όρου «αυτοτέλεια», για λόγους άμβλυνσης των εντυπώσεων, παραβιάζει ευθέως το άρθρο 102 του Συντάγματος και την εκεί προστατευόμενη αυτοτέλεια και αυτοδιαχείριση - αυτοδιοίκηση των ΟΤΑ.
3ον. Προβλέπεται η διαθεσιμότητα υπαλλήλων και η εν συνεχεία απόλυσή τους.
Τα παραπάνω μέτρα, εκτός των ολέθριων επιπτώσεων που έχουν τόσο στους εργαζομένους στους ΟΤΑ όσο και στους πολίτες, είναι προφανές ότι είναι διαλυτικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και εντελώς αντισυνταγματικά.
Οι Δήμοι, με βάση όσα ορίζει ο «Καλλικράτης», καλούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 να ασκήσουν 200 νέες αρμοδιότητες,που αφορούν  όλο το παραγωγικό φάσμα και  τη λειτουργία του κράτους. Για την άσκηση αυτών των επιπλέον αρμοδιοτήτων απαιτούνται όχι μόνο οι αντίστοιχοι πόροι, αλλά και το ανάλογο προσωπικό.
Σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων της Αυτοδιοίκησης έχουμε υποχρέωση να εκφράσουμε την πλήρη διαφωνία μας στην διαθεσιμότητα των εργαζομένων που οδηγεί τους Δήμους σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους.
Σωστά τονίζεται ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα η πιθανή αναδιάταξη εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση, το να μετακινηθούν δηλαδή κάποιοι υπάλληλοι από τον ένα Δήμο σε έναν άλλο όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Αν είναι να μετακινηθεί ένας εργαζόμενος η προβλεπόμενη διαδικασία υπάρχει και λέγεται μετάταξη, όχι διαθεσιμότητα.
Περαιτέρω η συνεχιζόμενη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των Δήμων και επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Η απαγόρευση προσλήψεων Υ.Ε. μέχρι το 2016 ειδικότερα στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες (π.χ. καθαριότητα) τις οδηγεί στη διάλυσή τους.
Οι Δήμοι δεν μπορουν να γίνουν συμμέτοχοι σ' αυτήν τη διαδικασία και οι αιρετοί δεν επιθυμούν να έχουν καμία συμμετοχή.
Και τούτο γιατί :
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα δεν αντιμετώπισε μόνο τις τεράστιες περικοπές των πόρων για τη λειτουργία των ΟΤΑ, αλλά και την τραγική μείωση προσωπικού εξαιτίας της συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού τακτικών υπαλλήλων χωρίς την αντικατάστασή τους, καθώς και υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι για τους Δήμους.
Επιπλέον πολύ σημαντικές αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους ασκούνται εκ των ενόντων. Την ίδια στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την αποκλειστική ευθύνη και προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το κοινωνικό κράτος μέσα από τις δομές και τις δράσεις της καθώς και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της καθημερινότητας του πολίτη.
Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσλήψεις στην Αυτοδιοίκηση είναι παγωμένες, χιλιάδες εργαζόμενοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης κάθε χρόνο ενώ ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Μνημόνιο 3, απαγορεύονται οι προσλήψεις υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ στους Δήμους μέχρι το 2016, τα κενά που θα δημιουργηθούν θα γίνουν τεράστια.
Οι ενδεχόμενες απολύσεις δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση που διαλύει τις υπηρεσίες στους Δήμους, αποδιαρθρώνει τους οργανισμούς τους και ιδιαίτερα κρίσιμες διοικητικές υπηρεσίες,  κοινωνικοπρονοιακών δομών και υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που κανένας ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να υποκαταστήσει.
Αντίθετα η αξιολόγηση του προσωπικού με προκαθορισμένα κριτήρια και η δυνατότητα κινητικότητας με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη σοβαρών ελλείψεων προσωπικού των ΟΤΑ.
Για τους λόγους αυτούς η Κ.Ε.Δ.Ε. και οι Π.Ε.Δ. πρέπει να ζητήσουν την άμεση κατάργηση των διατάξεων του Νόμου που αφορά διαθεσιμότητα υπαλλήλων ΟΤΑ, προκειμένου να μην οδηγηθούν οι Δήμοι στην ολική κατάρρευση και παράλληλα να  δηλώσουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στους αγώνες των εργαζομένων στους Δήμους.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ