Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Γ. 22 & 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Γ. 22 & 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ συνεδρίασε με θέματα :

1. Εκδοση Ενημερωτικού Δελτίου ΑΝΕΣΠΑ

2. Ανασύνθεση Ε.Γ

3. Ενημέρωση από τον πρόεδρο θεμάτων Λειτουργίας όπως

α. παράδοση ταμείου από την προηγούμενη προεδρία.

β. παράδοση πρακτικών Ε.Γ

4. Αποφασίστηκε η κοπή πίτας 2012.


Για την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ