Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Πολιτών Ανατολικής Αττικής.