Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Γενικό Συμβούλιο Αναπτυξιακού και Επιστημονικού Συνδέσμου Πολιτών Αν. Αττικής

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου "Γρ. Λαμπράκης" η σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού και Επιστημονικού Συνδέσμου Πολιτών Αν. Αττικής.
Ο Πρόεδρος Κ. Ρίπης, ο Γενικός Γραμματέας Οδ. Ρομπάκης και ο Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας Αθ. Ηλιόπουλος

Τα θέματα που είχαν προταθεί για την ημερήσια διάταξη αφορούσαν:

1. την αναδιάρθρωση του Δ.Σ. του Συλλόγου,
2. τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων των εκλογών και
3. τους στόχους του Συλλόγου για το επόμενο χρονικό διάστημα.


1. Μετά και τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, ως γνωστόν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Θ. Σταματίου και η Ταμίας Αικ. Παπανικολάου (που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Γραμματεία του Συνδέσμου), εξελέγησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι του νέου Δήμου Παλλήνης και σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού πρέπει να αντικατασταθούν.

Το άρθρο 12 του καταστατικού ορίζει ότι: Νομαρχιακός, Δημοτικός, Κοινοτικός Σύμβουλος που έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να συμμετάσχει στην Εκτελεστική Γραμματεία.

Στα πλαίσια των αλλαγών αυτών και με βάση τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στο Γενικό Συμβούλιο της 23ης Ιουνίου 2010, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει και αντικατάσταση του Προέδρου ώστε να προκύψει για το νέο εξάμηνο εκπροσώπηση του Συνδέσμου από το τοπικό Συμβούλιο του Γέρακα ή των Γλυκών Νερών.

Η συζήτηση για το θέμα αυτό δεν κατέληξε σε τελικό συμπέρασμα ως προς την αναπλήρωση όλων των μελών, και με δεδομένη την απουσία κάποιων μελών του Γενικού Συμβουλίου από την Συνεδρίαση,

ορίστηκε να επαναληφθεί η διαδικασία την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου στις 19:00, στον ίδιο χώρο

Όσον αφορά στα θέματα (2) και (3), συμφώνησαν όλοι πως δεν υπάρχει αρμοδιότητα αλλά ούτε και ωφελεί να σχολιαστούν τα εκλογικά αποτελέσματα, ενώ οι θέσεις του Συνδέσμου ως έχουν διατυπωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια παραμένουν σταθερές και εξακολουθούν να στηρίζονται, ανεξάρτητα από τις προσωπικές εκτιμήσεις των μελών του Γ.Σ.