Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Η διαχείριση του ιστολογίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Πολιτών Ανατ. Αττικής, περνάει στη νέα γενιά.

Η διαχείριση του ιστολογίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Πολιτών Ανατ. Αττικής, περνάει στη νέα γενιά.

Η Κατερίνα Παπανικολάου, ο Λάμπρος Γκόγκας και η Μαρίνα Σπυροπούλου, θα είναι η ομάδα που θα διαχειρίζεται το ιστολόγιο του Συλλόγου μας.

Η προθυμία με την οποία χρεώθηκαν την παραπανίσια ευθύνη και δουλειά δείχνει ότι οι νεολαίοι όχι μόνο δεν αποφεύγουν τις δεσμεύσεις αλλά και ότι όλοι μας, μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτούς, πολλά.

Καλή συνέχεια.


Ο Πρόεδρος Ο Γεν Γραμματέας

Κ. Ρίπης Οδ. Ρομπάκης